INFORMACJE PRAWNE

Mr Jeff przestrzega hiszpańskiego prawa ochrony danych osobowych i gwarantuje pełną zgodność z określonymi przepisami, jak również stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem udzielania informacji i dbałości o ich przejrzystość, poniżej znajdą Państwo naszą politykę prywatności.

Podmiot odpowiedzialny: MR JEFF LABS, sp. z o.o. posługujący się numerem NIP B98752231, z siedzibą na ul. Cronista Carreres 13, lokal nr 2, 46003 w Walencji („Mr. Jeff”)..

Cel: Podane dane będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwu żądanej usługi i przesłania informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Mr. Jeff.

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie Państwa danych opiera się na zawarciu umowy oraz na uzasadnionym interesie Mr Jeff dotyczącym promowania jego działalności. 

ODBIORCY: Państwa dane zostaną przekazane usługodawcom np. naszej sieci franczyzowej i The Rocket Science Group LLC, podmiotowi mającemu siedzibę w Stanach Zjednoczonych, posiadającemu certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield), który działa w imieniu i na rzecz Mr. Jeff

OKRES PRZECHOWYWANIA: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia żądanych usług lub tak długo, jak długo nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. 

PRAWA: Mogą Państwo skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i przetwarzania danych osobowych wysyłając wniosek pocztą na powyższy adres lub drogą mailową na e-mail: [***], podając swoje imię i nazwisko oraz kopie dowodu osobistego lub innego oficjalnego dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Mają Państwo prawo do reklamacji praw przed Hiszpańską Agencją do Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.aepd.es.

 

Walencja, 24 maja 2018 r.